Frézování podrostu a těžebních zbytků lesní frézou

Frézování podrostu a těžebních zbytků lesní frézou

Potřebujete rozdrtit klest po těžbě v lese před novým sázením?
Potřebujete zrekultivovat pozemek zarostlý náletem?

Je takový pozemek na traktor příliš svažitý nebo členitý?
Pak to zvládne pásová fréza!

Výsledek je vždycky dobrý.